CV & Publicaties

Foto Sabine Heetebrij

Foto Sabine Heetebrij

Juul Bierings is opgeleid tot restaurator van schilderijen op de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar post-master opleiding heeft ze zich verder gespecialiseerd in de restauratie van hedendaagse en moderne schilderijen met een onderzoek voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en stages bij het Gemeentemuseum Den Haag, het Kröller-Müller Museum en de Stichting Restauratie Atelier Limburg. 

 

2018

J. Bierings, L. Steyn, M.J.N. Stols-Witlox, K.J. van den Berg. ‘Challenges of surface cleaning paintings by Asger Jorn (1914-1973). An inventory of existing practice.’ Gepresenteerd op Cleaning Modern Oil Paints Conference 23-25 mei 2018 Amsterdam. Binnenkort gepubliceerd in de Post-print.

2017

Onderzoek Professioneel Doctoraat Restauratie, Schilderijen aan de Universiteit van Amsterdam: J. Bierings, M.J.N. Stols-Witlox, K.J. van den Berg, L. Steyn, 'Een inventarisatie en analyse van uitdagingen bij oppervlaktevuil verwijderen op schilderijen van Asger Jorn (1914-1973)' o.b.v. Maartje Stols-Witlox (UvA), Klaas Jan van den Berg (RCE) en Lise Steyn (UvA en RCE).  

Tomas Markevicius, Nina Olsson, Reto Hegelbach, Rocco Furferi, Helmut Meyer, Kate Seymour, Knud Saborowski, Leonardo Borgiolli, Laura Amorosi, Lorenzo Conti, Ryte Šimaite, Erika Kiele, Juul Bierings, Stijn Lenaerts, Veronica Balzani, 'New approaches to an old problem: A precision mild heat-transfer method for nuanced treatment of sensitive contemporary and modern artworks', ICOM-CC 18th Triennial Conference 2017 Copenhagen.

2015

Masterscriptie Conservering en restauratie van cultureel erfgoed – Schilderijen aan de Universiteit van Amsterdam: ‘Spoorloos vernist? De ontwikkeling van een analysemodel voor onderzoek naar de originaliteit van schilderijvernissen met een toepassing op zeven schilderijen van George Hendrik Breitner in de collectie van het Rijksmuseum Amsterdam’ o.b.v. Maartje Stols-Witlox (UvA), Petria Noble (Hoofd restauratieatelier Rijksmuseum) en Jenny Reynaerts (Senior conservator achttiende- en negentiende-eeuwse schilderkunst Rijksmuseum). 

2013

Bachelorscriptie kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam: ‘Art is looking at us: Een studie naar het denken over authenticiteit en restauratie in Nederland van 1999 tot 2007’ o.b.v. Elmer Kolfin (UvA) en Anne van Grevenstein (UvA).