Disclaimer

Op het gebruik van www.juulbierings.com zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. 

Gebruik van informatie

Juul Bierings schilderijenrestauratie streeft ernaar op deze website altijd juiste informatie te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Juul Bierings schilderijenrestauratie niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Juul Bierings schilderijenrestauratie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Juul Bierings schilderijenrestauratie en de gebruiker van de website ontstaan. 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar wegstieten van derden. Juul Bierings schilderijenrestauratie heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Juul Bierings schilderijenrestauratie aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Juul Bierings schilderijenrestauratie is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Juul Bierings schilderijenrestauratie.